Huisregels praktijk ZensiTive

 

Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. In verband met het COVID-19 zijn deze aangepast.

 1. Alvorens men een afspraak maakt dient men geen koorts te hebben en andere ziekteverschijnselen in lijn met het Corona virus zoals niezen en hoesten. Of is men niet in aanraking geweest laatste 14 dagen met een of meerdere personen met Corona symptomen.
 2. Voor de behandeling worden de handen gereinigd dmv wassen of desinfecterende gel.
 3. Behandelaar draagt indien nodig of gewenst tijdens de behandeling een mondkapje.
 4. Handdoeken worden na iedere behandeling vervangen voor de opvolgende cliënt
 5. Na iedere behandeling wordt de behandelruimte gereinigd met desinfecterende reinigingsmiddelen.
 6. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 7. Indien u komt voor medisch gerelateerde behandelingen wordt er voorafgaande een intakegesprek gevoerd om een goed behandelplan te kunnen maken.
 8. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur/therapeut de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 9. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 10. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut, specialist, dient u voor aanvang van de behandeling mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 11. Praktijk ZensiTive is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 12. Praktijk ZensiTive is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 13. Praktijk ZensiTive behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen.
 14. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in wacht- en behandelruimtes.
 15. Roken in wacht- en behandelruimtes is niet toegestaan.
 16. Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend. Tenzij er symptomen op zijn getreden die te maken hebben met corona virus.
 17. Alleen therapeutische behandelingen komen, afhankelijk van het door u gekozen zorgpakket, in aanmerking voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar. Praktijk ZensiTive is niet verantwoordelijk voor het al of niet vergoeden van een behandeling door uw ziektekostenverzekeraar.
 18. Bent u op zoek naar een erotische massage, dan verwijzen wij u door naar onze collega's die dit aanbieden. 
 19. In de praktijk is het mogelijk om te pinnen of contant te betalen.